Najprej potrebujemo prevajalnik Dev-Cpp, ki ga dobimo na povezavi.

Program lahko napišemo v katerem koli urejevalniku teksta. Da program lahko izvršimo,

pa potrebujemo prevajalnik.

Za primer urejevalnika teksta vzamemo Windowsov notepad(beležnico). Pa začnimo s programiranjem!
Tako izgleda en program, ki izpiše besedilo: Prvi program je uspel
Izvorna koda :
#include  <iostream.h>

int main()
{
cout <<“Prvi program je uspel”;
system(“pause”);
return 0;
}

Razlaga kode:
#include  <iostream.h>// vključitev knjižnice iostream za vhodno izhodne ukaze(cin, cout, …)
int main() // tu se začenja glavni del programa, kjer se vse izvršuje
cout <<“Prvi program je uspel”; // ukaz cout izpiše : Prvi program je uspel
system(“pause”); // ta ukaz potrebujemo pri Dev-Cpp, večinoma pri WIN sistemih, pri Linuxu ne rabimo
return 0; // funkcija ne bo nič vrnila (tega ne bi potrebovali, če bi bil void main() )

Kodo nato prevedemo v priljubljenem prevajalniku(Dev-Cpp, Visual C++, g++,….)

🙂